Advokaadi Küllike Namm (selgitus)

21 августа 2022

Selgitus

Vastavalt Viru Maakohtu otsusele 13.12.2018 kriminaalasjas 1-15-2666 mõisteti Jevgeni Saltõkov süüdi KarS § 209 lg 2 p 1, 3 (alates 01.01.2015 kvalifitseeritav KarS § 209 lg 2 p 1, 4) ja KarS § 299 lg 1 — § 22 lg 3 järgi ja teda karistati 2 (kahe) aastase vangistusega. KarS § 73 lg 1 ja 3 alusel jättis kohus vangistus tingimisi kohaldamata ja määras katseajaks 3 (kolm) aastat. Jevgeni Saltõkovile määratud katseaja alguseks oli vastavalt kohtuotsusele 13.12.2018.
Karistusregistri seaduse § 24 lg 1 p 6 kohaselt kustutatakse karistusandmed registrist ja kantakse üle arhiivi, kui tähtajalisest vangistusest tingimisi vabastamise korral määratud katseaja lõppemisest on möödunud kolm aastat.

Seega on Jevgeni Saltõkov temale mõistetud karistuse 13.12.2021 seisuga ära kandnud, kuid tema andmeid ei ole karistusregistrist arhiveeritud.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Küllike Namm
vandeadvokaat

Документы (запросы-ответы и т.д.) + комментарии

Комментирование отключено.